ICOMOSin Suomen osasto ry.

 

ICOMOSin Suomen osasto r.y. välittää jäsenilleen tietoa sekä tarjoaa mahdollisuuksia solmia asiantuntijayhteyksiä kansainvälisten tieteellisten komiteoiden sekä osaston toiminnan kautta. Osasto ja tieteellisten komiteoiden kansalliset työryhmät järjestävät kulttuurimaiseman, rakennusperinnön ja muinaisjäännösten tutkimukseen, suojeluun ja restaurointiin liittyviä seminaareja sekä tutustumiskäyntejä ajankohtaisiin kohteisiin. Osa seminaareista on kansainvälisiä. Yleensä kaikki tapahtumat ovat maksuttomia.

Suomen osasto toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään alkuvuodesta, aina ennen huhtikuuta. Osaston puheenjohtaja ja sihteerit sekä hallitus valitaan vuoden alussa pidettävässä vuosikokouksessa. Kansainvälistä monumenttipäivää vietetään 18. huhtikuuta. Syyskuussa osallistutaan Euroopan neuvoston järjestämän Rakennusperintöpäivän tapahtumiin. Hallitus kokoontuu yleensä kuukausittain.

Kansainvälinen ICOMOS perustettiin vuonna 1965. ICOMOSin Suomen osasto r.y.:n toiminta käynnistyi vuonna 1967 opetusministeriön aloitteesta. Järjestö toimi aluksi Rakennustaiteen seuran yhteydessä, mutta järjestäytyi omaksi rekisteröidyksi yhdistyksekseen vuonna 1990. Jäsenmaksujen lisäksi yhdistys saa tukea opetusministeriöltä. Jäsenmaksuista suurin osa suoritetaan jäsenmaksuina kansainväliselle ICOMOSille. Yhdistys on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan jäsen.

ICOMOSin Suomen osasto ry:n jäsenelle

ICOMOSin Suomen osasto ry:n säännöt

ICOMOSin Suomen osasto ry:n tietosuojaseloste

ICOMOSin jäsenten eettisen sitoutumisen julkilausuma

Matka-avustusten periaatteet

Osaston toimintasuunnitelma kuluvaksi vuodeksi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

ICOMOS Finland in English (2009)

ICOMOS Finland in English