Ajankohtaista

Yhdistyksen vuosikokous

28.02.2014

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.

2. Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Hallituksen kertomus vuoden 2013 toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat saatavissa yhdistyksen kotisivuilta www.icomos.fi. Toiminnantarkastajan lausunto esitetään kokouksessa.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7. Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet: vuoden 2013 vuosikokous päätti pitää ne ennallaan vuonna 2014 (henkilöjäsenen maksu 55 € ja yhteisöjäsenen maksu 250 €). Vuoden 2015 jäsenmaksut hallitus esittää pidettäväksi ennallaan.

8. Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2014.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2014.

10. Vuoden 2014 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.

11. Muut jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat.

 Hallituksen valmistelemat vuosikokouksen asiakirjat ovat nähtävissä osaston kotisivuilla osoitteessa www.icomos.fi.

Sydämellisesti tervetuloa! 

Kokouksen asiakirjat:

www.icomos.fi/media/vuosikokous14/talousarvio_2014.pdf

www.icomos.fi/media/vuosikokous14/tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_2013.pdf

www.icomos.fi/media/vuosikokous14/Toimintakertomus_2013.pdf

www.icomos.fi/media/vuosikokous14/toimintasuunnitelma_2014.pdf

« Paluu uutisarkistoon