Ajankohtaista

Julkilausuma

07.03.2012

Kulttuuriperintömme säilyminen on uhattuna!

 

Eduskunta on hallituksen esityksestä päättänyt leikata Museoviraston vuosittaista määrärahaa. Päätös on mielestämme lyhytnäköinen, koska se aiheuttaa korvaamatonta haittaa kansallisen kulttuuriperintömme säilyttämiselle. Kolmen miljoonan euron vuotuinen säästö Museoviraston 20 miljoonan toimintamäärärahoista merkitsee osaamisen kärjen leikkaamista ja toiminnan lamauttamista niin kulttuuriympäristöjen vaalimisessa kuin aineellisen kulttuuriperinnön hoidossa.

 

Oman kulttuuri-identiteetin tiedostaminen ja tunnistaminen on avain inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti kestävään toimintaan. Kulttuuriperinnöllä on suuri arvo yhdyskuntien kestävässä suunnittelussa ja kehittämisessä. Museoiden ja kulttuuriperintöalan välittömät ja välilliset vaikutukset talouteen ovat myös merkittävät, mm. matkailu perustuu paljolti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen vetovoimaan.

 

Korjausrakentaminen on Suomessa ollut jatkuvassa kasvussa, ala on merkittävä työllistäjä ja asiantuntijapalveluille on suuri kysyntä. Vuosikymmenien kuluessa rakennettu säilyttävän korjaamisen moniammatillinen osaamis- ja tietopääoma on nyt vaarassa hävitä vakanssien lopettamisen ja henkilöstövähennysten myötä. Valtion tuottavuusohjelman seurauksena Museoviraston resursseissa ei enää ole ollut säästettävää, joten nyt toimeenpantavien leikkausten myötä Museoviraston kyky hoitaa lakisääteisiä tehtäviään on vakavasti uhattuna.

 

Museovirastolla on hallussaan maamme kaikkein arvokkainta rakennusperintöä yhteensä yli 400 rakennusta. Näitä ja lisäksi Seurasaaren 90 museorakennusta on jo vuosia hoidettu erittäin niukoilla resursseilla. Nyt koko rakennuskannan omistus ja hoito ollaan ulkoistamassa, mikä herättää suuren huolen siitä, kuinka arvokkaan rakennusperinnön hoito ja ylläpito pystytään jatkossa turvaamaan.

 

Leikkausten vuoksi myös useita kansallista historiaamme esitteleviä museoita suljetaan ja merkittävimmät kulttuurihistorialliset esinekokoelmamme ovat jäämässä säilytystiloihin sen sijaan, että ne olisivat esillä kannattelemassa yhteiskunnallista muistiamme. Esineellinen kulttuuriperintö vaatii jatkuvaa hoitamista, konservointia ja tutkimusta, jota ilman myös jäljellejäävien museoiden näyttelytoiminta surkastuu. Kokoelmatoiminta ja konservointi ovat työvaltaisia aloja, ja niihin kohdistuvat supistukset vaarantavat mm. Kansallismuseon perustoimintojen jatkuvuuden ja puolen miljoonan esineen kokoelmien säilymisen tuleville sukupolville.

 

Suomi on sitoutunut useisiin kulttuuriperinnön vaalimista koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden toimeenpanosta Suomessa vastaa Museovirasto. Kulttuuriperintöalan alasajon vaikutukset heijastuvat siten kielteisesti myös Suomen kansainväliseen imagoon.

 

Kulttuuriperintöalan ammattilaisten ja alan järjestöjen puolesta esitämme syvän huolemme kulttuuriperintömme ja sitä ylläpitävän asiantuntemuksen tulevaisuuden puolesta.

 

Carina Jaatinen, puheenjohtaja

International Council Of Museums, ICOM Suomen komitea ry

 

Kirsti Kovanen, arkkitehti

International Council On Monuments and Sites, ICOMOS Suomen osasto ry

 

Maunu Häyrynen, puheenjohtaja

Rakennustaiteen seura ry

 

Mika Lavento, puheenjohtaja

Suomen muinaismuistoyhdistys ry.

 

Marja-Liisa Rönkkö, yliopistonlehtori

Helsingin yliopiston museologian oppiaine


« Paluu uutisarkistoon