Ajankohtaista

ICOMOS Suomen osasto r.y.:n vuosikokous

04.03.2013

Arvoisa ICOMOSin jäsen,

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 19. päivänä maaliskuuta alkaen kello 17.00. Kokouspaikka on Helsingissä Nervanderinkatu 13 (entinen SYKin koulurakennus, nykyisin Museoviraston toimitilat)

Ennen vuosikokousasioita tutustumme Nervanderinkatu 13 muutossuunnitelmiin Sibeliusakatemian käyttöön arkkitehti Rauli Ukkosen, NRT-arkkitehdit johdolla. Kommenttipuheenvuorot on pyydetty Pekka Kärjeltä ja Leena Söyrinki-Harmolta. Molemmat ovat entisiä SYKiläisia ja Museoviraston virkamiehiä.

Professori Aino Niskanen kertoo lisäksi Vähäkallion arkkitehtuurista.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.

2. Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

4. Hallituksen kertomus vuoden 2012 toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat saatavissa yhdistyksen kotisivuilta www.icomos.fi. Toiminnantarkastajan lausunto esitetään kokouksessa.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

6. Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet: vuoden 2012 vuosikokous päätti pitää ne ennallaan vuonna 2013 (henkilöjäsenen maksu 55 € ja yhteisöjäsenen maksu 250 €). Vuoden 2014 jäsenmaksut hallitus esittää pidettäväksi ennallaan.

7. Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2013.

8. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2013.

9. Vuoden 2013 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.

Hallituksen valmistelemat vuosikokouksen asiakirjat ovat nähtävissä osaston kotisivuilla osoitteessa www.icomos.fi.

Sydämellisesti tervetuloa!                                                                  

Margaretha Ehrström, puheenjohtaja  

Kokouksen asiakirjat alla:

ICOMOS Suomen osasto r.y:n säännöt

Talousarvio 2013

Tilinpäätös 2012

Toimintakertomus 2012

Toimintasuunnitelma 2013

               

« Paluu uutisarkistoon