Ajankohtaista

Haku ICOMOSin Suomen osasto ry:n jäsensihteerin tehtäviin

09.11.2011

ICOMOSin Suomen osaston hallitus on kokouksessaan 29.8.2011 päättänyt sihteerin tehtävien hoidosta. Sihteerin tehtäviin valittiin Hanna Tyvelä 1.9.2011 alkaen. Sihteeri avustaa hallituksen kokouksissa, laatii hallituksen kokousten ja vuosikokousten asiakirjat sekä vastaa myös yhdistyksen toimintaa koskevista selvityksistä mm. toiminta-avustuksia koskien.

Jäsensihteerin tehtävä on ICOMOSin jäsenten haettavissa. Tehtäviin kuuluu yhdistyksen jäsenasioiden hoito. Jäsensihteeri ylläpitää jäsenrekisteriä osoitteistoineen ja vastaa jäsenpostituksista sekä jäsenten puhelintiedusteluihin vastaamisesta mm. yhdistyksen jakamien matka-apurahojen osalta. Tehtävästä maksetaan pieni palkkio.

Lyhyitä kirjallisia hakemuksia jäsensihteerin tehtäviin pyydetään sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@icomos.fi tai puheenjohtajalle kirsti.kovanen@ely-keskus.fi. Päätös jäsensihteerin tehtävien täyttämisestä tehdään hallituksen kokouksessa.

« Paluu uutisarkistoon