Maailmanperintö

Maailmanperintö heijastaa ihmiskunnan yhteistä ja ainutlaatuista kulttuuri- ja luonnonperintöä. Maailmanperintösopimuksella tehdään tämä yhteinen perintö tunnetuksi ja lisätään sen arvostusta. Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan pelastaa, vaalia ja kunnostaa yleismaailmallisesti merkittävää uhanalaista kulttuuri- ja luonnonperintöä.

ICOMOSin monialainen asiantuntijoiden jäsenverkosto tekee laajaa ja läheistä yhteistyötä Unescon kanssa eri kohteissa.  ICOMOSin Suomen osasto ry:n yhteydessä toimii Suomen maailmanperintökohteiden yhteisiä hankkeita edistävä maailmanperintötyöryhmä.

Suomi on ratifioinut maailmanperintösopimuksen 1987. Suomessa on kuusi kulttuurikohdetta ja yksi luontokohde. Tutustu kohteisiin sivulta maailmanperintökohteet.

Unesco 40 Vuotta


Petäjäveden vanha kirkko tapuleineen on puurakentamistaidon korkeatasoinen esimerkki. Kuva: Tommi Anttonen.