Kansainväliset tieteelliset komiteat

ICOMOS on kansainvälisten tieteellisten komiteoiden välityksellä toimiva maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. Erilaisia suojelu- ja restaurointikysymyksiin keskittyviä komiteoita on useita: Rakennustekniikka-, Puu-, Restauroinnin taloudelliset kysymykset-, Kansanarkkitehtuuri-, CIPA-Dokumentointi-, Koulutus-, Kalliomaalaukset, Arkeologia-, siirtomaa-aikojen ja alueiden kulttuuriperintöä käsittelevä Shared built heritage -, Kivi-, Kulttuurien reitistöt-, Vedenalainen kulttuuriperintö-, Riskivalmius-, Historialliset puutarhat ja alueet-, Arktisten alueiden kulttuuriperintö-, Laki-, Rahoitus ja hallinto-, Talous-, Seinämaalaus-, Kulttuuriturismi-, Historialliset kaupungit ja kylät- sekä Lasimaalauskomitea.

Kansallinen osasto nimeää äänestävän jäsenen ja ns. kirjeenvaihtajajäseniä tieteellisiin komiteoihin. Tieteelliset komiteat työskentelevät myös kansallisilla tasolla. Tavoitteena on, että eri komiteoiden työskentelyyn voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet ICOMOSin jäsenet.

ICOMOSin Suomen osasto ry,
komiteoiden äänestävät jäsenet 2018

CIPA Fotogrammetriakomitea: Minna Silver
Kulttuurimaisemat (historialliset puistot ja puutarhat) (Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA): Maunu Häyrynen
Kansanarkkitehtuurikomitea (Vernacular Architecture CIAV): Marika Konola-Tuominen
Kivikomitea (STONE ISCS): Elisa Heikkilä
Kulttuurimatkailukomitea (International Cultural Tourism Charter ICTC): Marianne Lehtimäki
Puukomitea (International Wood Committee IWC): Pasi Kovalainen
Riskeihin varautuminen (Risk Preparedness ICORP): Minna Silver
1900-luvun arkkitehtuuri (20th Century Heritage): Jonas Malmberg
Seinämaalauskomitea (Mural (Wall) Paintings): Tiina Sonninen
Linnoitukset ja asevoimien arkkitehtuuri: Tuija Lind
Rakennusperinnön rakenteiden analysointi ja restaurointi: Kari Avellan
Kestävä kehitys ja energiatehokkuus -komitea (Energy and Sustainability ISCES): Seija Linnanmäki
Vedenalainen kulttuuriperintö -komitea (Underwater Cultural Heritage ICUCH): Riikka Ahlvik
Kaupungit ja kylät -komitea (Historic Towns and Villages CIVVIH): Helena Björk
Jaettu kulttuuriperintö: Netta Böök
Laki-, talous- ja hallintokomitea (Legal, Administrative and Financial Issues ICLAFI): Matleena Haapala
Teorian ja filosofian komitea: Miia Perkkiö
PRERICO: William van Andringa, varalla Laura Berger