Kansainväliset tieteelliset komiteat

ICOMOS on kansainvälisten tieteellisten komiteoiden välityksellä toimiva maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. Erilaisia suojelu- ja restaurointikysymyksiin keskittyviä komiteoita on useita: Rakennustekniikka-, Puu-, Restauroinnin taloudelliset kysymykset-, Kansanarkkitehtuuri-, CIPA-Dokumentointi-, Koulutus-, Kalliomaalaukset, Arkeologia-, siirtomaa-aikojen ja alueiden kulttuuriperintöä käsittelevä Shared built heritage -, Kivi-, Kulttuurien reitistöt-, Vedenalainen kulttuuriperintö-, Riskivalmius-, Historialliset puutarhat ja alueet-, Arktisten alueiden kulttuuriperintö-, Laki-, Rahoitus ja hallinto-, Talous-, Seinämaalaus-, Kulttuuriturismi-, Historialliset kaupungit ja kylät- sekä Lasimaalauskomitea.

Kansallinen osasto nimeää äänestävän jäsenen ja ns. kirjeenvaihtajajäseniä tieteellisiin komiteoihin. Tieteelliset komiteat työskentelevät myös kansallisilla tasolla. Tavoitteena on, että eri komiteoiden työskentelyyn voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet ICOMOSin jäsenet.

ICOMOSin Suomen osasto ry,
komiteoiden äänestävät jäsenet 2014

Economics of conservation ISEC

Marja Kuisma
s-posti: marja.kuisma(at)virearc.fi

Dokumentointi (Heritage Documentation CIPA)

Asst. Prof. Minna Silver
Deparment of Archaeology
Mardin Artuklu University
Rektorluk, Yenishehir
47200 MARDIN, TURKEY
s-posti: mlonnqvi(at)mappi.helsinki.fi
Komitean kotisivut: http://cipa.icomos.org/

Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus (Energy and Sustainability ISCES )

Seija Linnanmäki
s-posti: seija.linnanmaki(at)nba.fi

Kansanarkkitehtuuri (Vernacular Architecture CIAV)

Markku Mattila
Töölönkatu 52 A 18
00250 Helsinki
p. +358 (0)45 678 0994
s-posti: markku.mattila(at)aalto.fi
Komitean kotisivut: http://www.icomos.org/ciav/

Kaupunkikomitea (Historic Towns and Villages CIVVIH)

Marianne Lehtimäki
Bokvillan
Hämeentie 125
00560 Helsinki
p. +358 (0) 44 275 7770
s-posti: malehtimaki(at)gmail.com tai marianne.lehtimaki(at)heritage.lt
Komitean kotisivut: http://civvih.icomos.org/

Kivikomitea (STONE ISCS)

Elisa Heikkilä
s-posti: elisa.heikkila(at)nba.fi

Koulutuskomitea (Training CIF)

Olli-Paavo Koponen
Kidetie 4, 02460 Kantvik
p. 041-5471602
s-posti: olli-paavo.koponen(at)tut.fi
Komitean kotisivut: http://cif.icomos.org/

Kulttuuriturismi (International Cultural Tourism Charter ICTC)

Esa Ollikainen
Kettulanlahdentie 48
70400 Kuopio
p. +358 (0)40-770 3779
s-posti: esa.ollikainen(at)dnainternet.net
Komitean kotisivut: www.icomos-ictc.org/

Laki- ja talousasiat (Legal, Administrative and Financial Issues ICLAFI)

Katri Nuuja
Ympäristöministeriö/ ALO
PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO
p. +358 (0) 400 143 955
s-posti: katri.nuuja(at)ymparisto.fi
Komitealla ei ole internetsivuja.

Mural (Wall) Paintings

Tiina Sonninen
Konservointi T. Sonninen Oy
Kauklahden puistotie 4 N 14
2780 Espoo
s-posti: tsonn20(at)gmail.com

Puukomitea (International Wood Committee IWC)

Antti Pihkala
p. +358 (0)400 875 606
s-posti: antti.pihkala(at)evl.fi
Komitean kotisivut: http://www.icomos.org/iiwc/

Puutarha- ja maisemakomitea (Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA)

Mona Schalin
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
Olympiastadion
Eteläkaarre A-prs
00250 Helsinki
p. 040-532 9558
s-posti: mona.schalin(at)welho.com
Komitean kotisivut: http://www.icomos.org/landscapes/

Riskivalmius (Risk Preparedness ICORP)

Minna Perähuhta
s-posti: minna.perahuhta(at)ymparisto.fi
p. +358 295 250 223
Komitean kotisivut: icorp.icomos.org/
Komitea Facebookissa: www.facebook.com/pages/ICORP-International-Committee-on-Risk-Preparedness/214851365243535

Vedenalainen kulttuuriperintökomitea (Underwater Cultural Heritage ICUCH)

Minna Leino
s-posti: minna.leino(at)nba.fi
Komitean kotisivut: icuch.icomos.org/the-icomos-international-committee-on-the-underwater-cultural-heritage/

1900-luvun arkkitehtuuri (20th Century Heritage)

Riitta Salastie
s-posti: riitta.salastie(at)hel.fi
Komitean kotisivut: http://icomos-isc20c.org/