Kansainvälinen ICOMOS

 

ICOMOS-järjestön perustava kokous pidettiin vuonna 1965 Varsovassa. Sen perustamiseen vaikutti oleellisesti Venetsian julistus (Venice Charter), joka oli hyväksytty vuotta aiemmin. Järjestöllä on kansallisia osastoja 107 maassa ja noin 9000 jäsentä. ICOMOSin tärkeimpänä toimintamuotona ovat tieteelliset kokoukset ja julkaisut. Niissä kartoitetaan rakennussuojelun ongelmia ja tavoitteita sekä julkistetaan alan tutkimustuloksia asiantuntijoiden kesken. Järjestö toimii UNESCOn asiantuntijana historiallisten rakennusten ja alueiden suojeluasioissa.

ICOMOSilla on tällä hetkellä 27 kansainvälistä tieteellistä komiteaa (Intenational Scientific Comittees), jotka kokoavat oman alansa asiantuntijoita eri puolilta maailmaa yhteisiin seminaareihin, kokouksiin ja tapahtumiin. Tieteellisten komiteoiden ja yleiskokousten välityksellä ICOMOS työstää kansainvälisiä tavoitteita rakennussuojelulle, restauroinnille ja kulttuurimuistomerkkien hoidolle.

ICOMOSin toiminta- ja dokumentointikeskus sijaitsee Pariisissa. Dokumentointikeskuksessa voi tutustua maailmanperinnön kulttuurikohteita koskeviin asiakirjoihin. Siellä on myös laaja alan kirjasto sekä myytäviä julkaisuja. Kansainvälinen ICOMOS julkaisee jäsenille lähetettävää tiedotetta (ICOMOS NEWS) sekä tieteellistä aikakauslehteä (ICOMOS Scientific Journal).

ICOMOSin päättävä kokous on joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous (General Assembly). Siihen voivat osallistua kaikki ICOMOSin jäsenet. ICOMOSin toimeenpanevan komitean (Executive Comittee) 12 jäsentä valitaan yleiskokouksessa. Toimeenpanevan komitean apuna on kerran vuodessa kokoontuva, ICOMOSin kansallisten osastojen ja tieteellisten komiteoiden puheenjohtajien muodostama neuvoa-antava komitea (Advisory Committee). Tieteellisten komiteoiden puheenjohtajista muodostuva tieteellinen neuvosto (Scientific Council) kokoontuu kerran vuodessa. 

ICOMOSin 18. yleiskokous pidettiin Italian Firenzessä 9.-14.11.2014.  Lisätietoja yleiskokouksesta ja siihen liittyvästä symposiumista on yleiskokouksen kotisivuilla.

Seuraava yleiskokous on järjestyksessään 19. ja se järjestetään vuonna 2017.