Jäsentiedote 1/2012

1) ICOMOSin Suomen osasto ry

2) Kansainvälinen ICOMOS

3) Ajankohtaisia tapahtumia ja tiedotteita 

........................................................................................................................................................................

1) ICOMOSin Suomen osasto ry

1.1 

ICOMOSin Suomen osasto ry:n vuosikokous järjestettiin 29.2.2012 Helsingissä, Lastenlinnan juhlasalissa. Vuosikokouksessa valittiin ICOMOSin Suomen osastolle uusi hallitus. Suomen osaston pitkäaikainen puheenjohtaja Kirsti Kovanen valittiin marraskuussa 2011 ICOMOSin 17. yleiskokouksessa kansainvälisen ICOMOSin pääsihteeriksi ja hän keskittyy jatkossa näihin tehtäviin. Myös hallituksen jäsen Riikka Heiskanen ilmoitti jäävänsä hallituksesta.

Vuosikokouksessa 9. yhdistyksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti Margaretha Ehrström. Hallituksen jäseniksi esitettiin ja valittiin yksimielisesti jo vuoden 2011 hallituksessa mukana olleista Pirjo Huvila, Maunu Häyrynen, Kirsti Kovanen, Tuija Mikkonen, Riitta Niskanen, Juhani Pentinmikko, Ulla Rahola ja Satu-Kaarina Virtala, sekä uutena jäsenenä Anu Vauramo.

1.2 

Jäsenkorttien postitusaikataulu on kansainvälisen ICOMOSin jäsenrekisterin käyttöönoton johdosta hieman muuttunut. Jäsenkortit postitetaan jäsenmaksunsa suorittaneille kansainvälisen ICOMOSin toimesta.

1.3

ICOMOSin Suomen osaston internetsivujen yhteydessä on julkaistu Unescon maailmanperintösopimuksen juhlavuoden sivut ja tapahtumakalenteri Suomessa järjestettävistä juhlavuoden tapahtumista.

2) Kansainvälinen ICOMOS

2.1 

ICAHM`s International Conference on Archeological Heritage Management, Theme: UNESCO World Heritage Convention on its 40th Anniversary, Cuzco, Peru, November 27-30, 2012 http://www.icomos.org/icahm/cuzco_home.html

2.2 

International Symposium on World Heritage in the Americas: Confluence of Cultures, San Antonio, Texas, USA, 31 May – 1 June, 2012 http://www.usicomos2012.com/

3) Ajankohtaisia tapahtumia ja tiedotteita

3.1.

Restaurointi – ideologioista käytäntöön Conservation of architectural heritage – on theory versus praxis Otaniemi 30.-31.3.2012  http://arkkitehtuuri.tkk.fi/oppituolit/arkhis/TUT_tiedotteet/restaurointiseminaari_juliste.pdf

3.2 

International Conference Series on Historic Structures, The protection of historic load-bearing structures and the society Cluj, Romania, September 20-22, 2012 http://www.transsylvanianostra.eu/download/invitation_EN.pdf

3.3 

Course on Heritage Impact Assessments Shanghai, China, 15-24 October, 2012 http://www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_en/2012_10ImpactCHN_en.shtml

3.4 

First Aid to Cultural Heritage in Times of Conflict, Rome, Italy, 24-26 October 2012 http://www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_en/2012_09courseCHconflict_en.shtml

3.5

Eighteenth International Course on Stone Conservation, Rome, Italy, 10 April – 28 June 2013 http://www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_en/2013_04StoneRome_en.shtml

3.6

Measuring Economic Impacts of Historic Preservation A Report to the Advisory Council on Historic Preservation http://www.achp.gov/docs/economic-impacts-of-historic-preservation-study.pdf

3.7

Petition: Cultural heritage research must be included in the 8th EU Framework Programme for Research and Innovation (HORIZON 2020) http://www.ipetitions.com/petition/cultural-heritage-research_8th-framework-programme/